Juridisk hjälp

Bouppteckning och boutredning
En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder den dag dödsfallet inträffade. Av bouppteckningen framgår vilka som är dödsbodelägare och kan företräda dödsboet. I bouppteckningen finns även uppgifter på eventuella efterarvingar, det vill säga de personer som i framtiden kommer att uppbära arv efter den avlidne. En bouppteckning ska normalt förrättas senast tre månader efter dödsfallet. Inför upprättande av bouppteckning görs en boutredning för att ta fram erforderliga uppgifter till bouppteckningen.

Vi samarbetar med Juristfirman Wiik
Juristfirman WIIK
Vasagatan 32
792 32  MORA
076-839 41 50