Gravstenar

Vi samarbetar med Gustafssons Däck & Sten.

För bestående minnen
Minnesvården har som främsta uppgift att nu och i kommande generationer hedra och bevara minnet av en nära anhörig, en kär vän eller omtyckt människa. Den representerar ett bestående minne av största vikt och betydelse och äger uråldrig tradition.

Många känner sig osäkra inför valet av minnesvård. Att på bästa sätt få vara till hjälp och vägledning i detta sammanhang är en förtroendefråga för oss. Vi både vill och kan uppfylla de önskemål våra kunder ställer.

Vi har lång erfarenhet när det gäller tillverkning av minnesvårdar och har en välutbildad yrkeskår. Detta är en garanti för tillförlitlighet och förstklassigt utfört arbete.

Vi ombesörjer alla formaliteter, som ansökningshandlingar till myndigheter, godkännanden och tillståndsgivning. Montering av minnesvården ingår alltid i våra priser.

Vi tillhandahåller också fullständig service vad gäller befintliga minnesvårdar, som textkompletteringar, renoveringar, rengöringar, osv.